Klub dôchodcov v našej obci bol založený 27.3.2003 

Zakladateľkou klubu bola Ing. Eva Orosová, za spolupráce starostu  MČ Košická Nová Ves.

Samosprávu tvorili členky  :                  Mária Mizákova

                                                           Mária Palaščáková

                                                           Jana Valušová

                                                           Marta Zuzkáčová

      Stretnutia dôchodcov  sa konali v budove  na ulici Sv.Ladislava č. 2 , jeden krát týždenne.

     V dôsledku legislatívnych zmien Klub dôchodcov bol premenovaný na Denné centrum seniorov.

     Denné centrum seniorov  vykonáva svoje aktivity  podľa  vypracovaného plánu práce . Členovia sa stretávajú každý štvrtok .      

     Činnosť  klubu  podporuje MÚ MČ  Košická Nová Ves, v zastúpení  starostu obce a poslancov.

      Denné centrum seniorov svoju  klubovú činnosť financuje z dobrovoľných príspevkov členov a z finančných  prostriedkov , ktoré poskytuje  MÚ MČ.

     DCS má vypracovaný plán činnosti  podľa ktorého postupuje a  organizuje pre svojích členov  rôzne akcie a spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach,      ako napr. fašiangy, deň matiek, mesiac úcty k starším , silvestrovské posedenie, narodeninové oslavy.

     Okrem toho sa v letných mesiacoch organizuje grilovačka, guľaš party, výlety, návšteva kúpalisk.    

     Spoločne navštevujeme  kultúrne podujatia  ako , návšteva divadla, akcie organizované mestom Košice.

     

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Dňa 29.1.20015 sa konala v dennom centre seniorov výročná členská schôdza a zároveň aj voľba členov 

   vedenia DC.

   Výskedky hlasovania :   Predseda DCS             Alžeta Ponevská

                                     Pokladník                   Helena Tarczalová

    Denné centrum seniorov má v súčastnosti  58 členov. 

=============================================================================

Dňa 1.4.2016 nastala zmena vedenia DC Košická Nová Ves. Funkcie sa vzdala predsedníčka

 p. Ponevská. T.č.činnosť  klubu zabezpečujú ostatní členovia výboru.  

t.č. DC pracuje 

 

 

 

   Jeseň života môže byť plná farieb.

 

      Záleží len na nás, ako chceme čas, ktorý žijeme teraz   využiť. Po ukončení aktívnej pracovnej činnosti si každý z nás nevedel predstaviť , čo bude robiť s toľkým voľným časom. Pustili sme sa do zameškaných domácich prác, všetko poupratovali, vyčistili , vybavili všetky administratívne 

záležitosti. Konečne bol čas aj na dlho odkladané riešenie menších zdravotných problémov. Absolvovali sme preventívne prehliadky, dali do poriadku zuby.

     

     Leto bolo úžastné. Všetko išlo v pokoji, pohode. Vytešovali sme sa z toho, že nemusíme ráno skoro vstávať, ale aj tak sme skoro vstávali, to

už len zo zvyku a bol to fantastický pocit.

     Ranna kávička na dvore pri štebotaní vtáčikov navodzovala  pocit blaženosti. 

     Zrazu nebolo potrebné sa nikde ponáhľať, a všetko sa dialo v pokojnom tempe. 

    Ale prišla jeseň a zima, vonku dážď, sneh a  nepohoda a  nám sa už vonku veľmi nechce,  v telke nič nedávajú a človek je mrzutý a bez nálady.

    

    Denné centrum seniorov je presne to miesto, kde sa táto depresívna nálada rýchle stratí. Stretnutie s priateľmi a známymi ľudmi rýchle odoženie  depresiu. Rozhovory, vtipy,smiech  a dobrá atmosféra  vyvoláva pocit pohody.

     A preto že ja tam príjemne, tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré sa potom stávajú pravidelnými.

    

     Preto je na nás, ako si budeme organizovať svoj voľný čas. Denné centrum v Košickej Novej Vsi poskytuje pre každého kto nechce byť doma sám priestor na stretnutia a účasťna organizovaných akciách.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                Jeseň v prírode je farebná.   

                Jeseň v živote človeka  môže byť plná farieb

                - záleží len od nás, aké farby si namiešame .        

----------------------------------------------------------------------------

Poďakovanie p. Jolane Bocákovej, za pekné a stále aktualizované nástenky