Oznamy pre rok 2015

04.02.2015 18:59

Stretnutia členov denného centra sa konajú v r.2015 vždy vo štvrtok v priestoroch sociálno-prevádzkovej budovy.

 

Fašiangová zábava- na pozvanie primátora  p. Rašiho sa koná v Spoločenskom  pavilóne / na terase/

dňa 17.2.2015  . Účasť na pozvánky.

 

Oslavy dňa matiek sa konajú  dňa 9.3.2015 - na  pozvánku - priestoroch Spoločenského pavilónu.