------------------------------------------------------------------------------

 

                                              

 

                        Vítame Vás na stránke denného centra seniorov

                                       v Košickej Novej Vsi 

===================================================

  Klub dôchodcov v našej obci bol založený 27.3.2003 

Zakladateľkou klubu bola Ing. Eva Orosová, za spolupráce starostu  MČ Košická Nová Ves.

Samosprávu tvorili členky  :                  Mária Mizákova

                                                           Mária Palaščáková

                                                           Jana Valušová

                                                           Marta Zuzkáčová

      Stretnutia dôchodcov  sa konali v budove  na ulici Sv.Ladislava č. 2 , jeden krát týždenne.

     V dôsledku legislatívnych zmien Klub dôchodcov bol premenovaný na Denné centrum seniorov.

     Denné centrum seniorov  vykonáva svoje aktivity  podľa  vypracovaného plánu práce . Členovia sa stretávajú každý štvrtok .      

     Činnosť  klubu  podporuje MÚ MČ  Košická Nová Ves, v zastúpení  starostu obce a poslancov.

      Denné centrum seniorov svoju  klubovú činnosť financuje z dobrovoľných príspevkov členov a z finančných  prostriedkov , ktoré poskytuje  MÚ MČ.

     DCS má vypracovaný plán činnosti  podľa ktorého postupuje a  organizuje pre svojích členov  rôzne akcie a spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach,      ako napr. fašiangy, deň matiek, mesiac úcty k starším , silvestrovské posedenie, narodeninové oslavy.

     Okrem toho sa v letných mesiacoch organizuje grilovačka, guľaš party, výlety, návšteva kúpalisk.    

     Spoločne navštevujeme  kultúrne podujatia  ako , návšteva divadla, akcie organizované mestom Košice.

     

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Dňa 29.1.20015 sa konala v dennom centre seniorov výročná členská schôdza a zároveň aj voľba členov 

   vedenia DC.

   Výskedky hlasovania :   Predseda DCS             Alžeta Ponevská

                                     Pokladník                   Helena Tarczalová

    Denné centrum seniorov má v súčastnosti  58 členov. 

=============================================================================

Dňa 1.4.2016 nastala zmena vedenia DC Košická Nová Ves. Funkcie sa vzdala predsedníčka

 p. Ponevská. T.č.činnosť  klubu zabezpečujú ostatní členovia výboru.  

t.č. DC pracuje